Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του psitopolis.gr, εκτός των ρητά αναφερομένων αξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), που – ενδεικτικά – περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες σχέδια, video, ήχους κλπ. (Εφεξής περιεχόμενο) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του psitopolis.gr και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο.

Το psitopolis.gr διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το περιεχόμενο και τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού.
Το περιεχόμενο του psitopolis.gr διατίθεται στους επισκέπτες / χρήστες της για προσωπική χρήση. Το περιεχόμενο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση κατά την κρίση του psitopolis.gr. Μετά την αποδοχή των όρων χρήσης, επιτρέπεται η μη εμπορική χρήση και αν αναπαραγωγή του, ολική η μερική, με την προϋπόθεση ότι το αναπαραγόμενο προϊόν είναι ελεύθερα διαθέσιμο στη συνέχεια μέσω του διαδικτύου ή άλλου πρόσφορου μέσου και συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσης του. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί την γραπτή ρητή άδεια του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του psitopolis.gr και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματα αναπαραγωγής οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου του psitopolis.gr, καθώς και για αιτήσεις έγκρισης αναπαραγωγής περιεχομένου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το [email protected]

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέτπη / χρήστη του psitopolis.gr υπόκειται στους όρους της παρούσας ανακοίνωσης καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.

Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας ανακοίνωσης. Σε κάθε περίπτωση το psitopolis.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο.

Συνεπώς, οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χρωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες οτυ Psitopolis.gr παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση του psitopolis.gr συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

Όλο το περιεχόμενο του psitopolis.gr, εκτός των ρητά αναφερομένων αξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), που – ενδεικτικά – περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες σχέδια, video, ήχους κλπ. (Εφεξής περιεχόμενο)

Το psitopolis.gr συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών / χρηστών του psitopolis.gr μόνο όταν αυτοί οι ίδιο εκουσίως τα παρέχουν με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά. Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητα ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγων άτομο. Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγονται στο psitpolis.gr είναι τα ακόλουθα:

  • Ονοματεπώνυμο
  • Αριθμός Τηλεφώνου
  • Ηλεκτρονική Διεύθυνση (email)
  • Διεύθυνση Παράδοσης Προϊόντων
  • Δημόσια ip από την οποία έχουν πρόσβαση στο ιστότοπο psitopolis.gr

To Ψητόπολις δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει η δημοσιεύσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών / χρηστών του Psitopolis.gr σε τρίτους, που δε σχετίζονται με την ίδια, χωρίς τη συγκατάθεσή του επισκέπτη / χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Για τις online παραγγελίες του psitopolis.gr χρησιμοποιείται μια τρίτη υπηρεσία, η ORACLE Gloria Food με τον ιστότοπο www.gloriafood.com. Ο χρήστης της ιστοσελίδας καταχωρώντας τα στοιχεία του για την παραγγελία στο psitopolis.gr, δίνει με την συγκατάθεση του τα στοιχεία του στην τελευταία υπηρεσία και ουσιαστικά αποδεχόμενος την πολιτική απορρήτου της συγκεκριμένη εταιρείας. Η πολιτική απορρήτου της ORACLE Gloria Food βρίσκεται στην διεύθυνση https://www.gloriafood.com/privacy.

Το Ψητόπολις είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες / χρήστες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών – πληροφοριών του.

Ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με τον εκάστοτες διαχειριστή του psitopolis.gr προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικου του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του στο [email protected]

To Ψητόπολις μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του psitopolis.gr χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων πρωτοκόλλου internet (ip). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/ χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται ή/και σελίδων του psitopolis.gr, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης / χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό πληροφοριακό σύστημα, τους παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον το πληροφοριακό σύστημα του psitopolis.gr συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο επισκέπτης / χρήστης της και σχετικά με τους συνδέσουμε σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήστης του Psitopolis.gr

Ο επισκέπτης / χρήστης του psitopolis.gr μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήστης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Το psitopolis.gr περιλαμβάνει συνδέσμους (Links) προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το Ψητόπολις για όρους προστασία των προσωπικών δεδομένων τους οποίους αυτοί οι δικτυακοί τόπου ακολουθούν.

Περιορισμός ευθύνης του Ψητόπολις – Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Το περιεχόμενο του psitopolis.gr διατίθεται «ως έχει» και το Ψητόπολις δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλόλητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό.

Το Ψητόπολις, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημιά υποστείς ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του psitopolis.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων. Επίσης, το Ψητόπολις δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που θα της τίθενται. Ομοίως το Ψητόπολις δεν εγγυάται ότι το όποιων περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών / χρηστών παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης / χρήστης και σε καμία περίπτωση το Ψητόπολις.

Χρήση συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους τρίτων (Links)

Το psitopolis.gr παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσουμε (Links). Οι εν λόγων σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών / χρηστών του psitopolis.gr, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από τον διαχειριστή του psitopolis.gr, οποίος δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Εάν ο επισκέπτη / χρήστης του psitopolis.gr αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων της, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήστης του psitopolis.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το εθνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιασδήοπτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπόν όρων. Το παρόν δεν αποτελεί τη συνολικ΄λη συμφωνία μεταξή του διαχειριστή του psitopolis.gr και του επισκέπτη/ χρήστης των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν εχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση του psitopolis.gr από τον επισκέπτη ή χρήστη αυτής, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά διέπονται από ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Ελλάδας.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με το χειριστή του psitopolis.gr παρακαλούμε αποστείλατε ηλεκτρονική επιστολη στη διεύθυνση [email protected]. Επίσης αν έχετε διαπιστώσει οποιαδήποτε προβλήαμτα στο περιεχομενο του κόμβου που άπτονται νομικών ή ηθικών θεμάτων, ειδικότητα όσον αφορά στην αναπαραγωγή και χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε στο [email protected]